Mair Jones

Yn wreiddiol o’r canolbarth, mae Mair wedi bod yn byw yng Nghaerdydd am bron i ddegawd. Yn ystod yr cyfnod yma mae hi wedi gweithio mewn swyddi amrywiol ym myd marchnata a chyfathrebu’r celfyddydau yn Chapter, Theatr Genedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru, ochr yn ochr â phrosiectau llawrydd ar gyfer National Theatre Wales, Cymru yn Fenis ac eraill. Mae hi wrth ei bodd yn ysgrifennu’n greadigol am y celfyddydau, ac yn angerddol dros hyrwyddo’r Gymraeg a chyfrannu at Gaerdydd dwyieithog.

Share