Cynhaliwyd cyfres o sesiynau holi ac ateb ar-lein rhwng Cyfarwyddwr Caerdydd Creadigol, Sara Pepper, ac arweinwyr sefydliadau y sector creadigol yn y ddinas.

Ein nod yw cysylltu’r gymuned greadigol yn well, amlygu cyfleoedd a rhoi llais i’r sector. Rydym yn credu bod hyn yn bwysicach nawr nag erioed. Roedd hyn yn gyfle i gael rhagor o wybodaeth am y sefydliadau hyn a’r cyfleoedd sydd ar gael i weithwyr creadigol yn ystod y cyfnod hwn a chyfle i chi ofyn y cwestiynau sydd ar eich meddwl.

Gwyliwch y cyfweliad gyntaf gyda Dirprwy Gyfarwyddwr Cymru Greadigol, Gerwyn Evans, yma.

Gwyliwch ein cyfweliad â Chyfarwyddwr BBC, Rhodri Talfan Davies, yma.

Gwyliwch ein cyflweiad â Phrif Swyddog Gweithredu a Chadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Nick Capaldi a Phil George, yma. 

Gwyliwch ein digwyddiad holi ac ateb olaf gyda Phrif Swyddog Gweithredu Ffilm Cymru Wales, Pauline Burt, yma. 

Ebostiwch creativecardiff@cardiff.ac.uk os oes angen trawsgript o'r cyfweliad arnoch ac mi wnawn ni ein gorau i'w anfon atoch cyn gynted â phosib ar ôl y digwyddiad.

Dewch o hyd i'n rhestr o gronfeydd a chyfleoedd arian yn ystod COVID-19 yma, rydym ni'n parhau i'w ddiweddaru mor aml ag sy'n bosib. 

Share