Mae COVID-19 yn golygu bod nifer o weithwyr, llawryddion a busnesau creadigol am aros adref. 
 
Mae'r gymuned greadigol yn parhau i gefnogi ei gilydd, o bell. Felly, mae'n amser i ni fynd â'n cyfarfodydd arferol, ein gweithgareddau a'n rhwydweithiau cefnogol ar lein. Mae ysbryd creadigrwydd a chydweithio am barhau ar y we. 
 
Ry'n ni wedi cychwyn rhestr o adnoddau a gweithgareddau ar lein y bydd, gobeithio, o gymorth i chi yn ystod y cyfnod digynsail hwn ac yn help cynnal eich creadigrwydd. 
Helpwch ni i dyfu'r rhestr hon gan roi gwybod i ni os oes gennych brosiect yr hoffech ychwanegu neu tagiwch @CreativeCardiff ar draws unrhyw rwydwaith cymdeithasol er mwyn dangos i ni'r hyn rydych chi'n gwneud - mi fyddwn ni'n rhannu unrhyw gynnwys gyda'r gymuned greadigol. 
 

Creu 

 
Gwrando
 
Gwylio
 
Symud 
 
Darllen
 
Gwneud 
 
Mwy 
 
Os ydych chi'n weithiwr, busnes neud sefydliad creadigol sydd angen unrhyw gymorth yn ystod y cyfnod hwn, cymerwch gipolwg ar ein rhestr o adnoddau COVID-19. 

Share