Cyhoeddwyd Grŵp Cynghori Caerdydd Creadigol 2020 yn nigwyddiad lansio rhaglen newydd y rhwydwaith, AMDANI! ym mis Ionawr. 

Bydd y Grŵp Cynghori yn llywio cynlluniau Caerdydd Creadigol, gan hybu ein huchelgeisiau a’n dyheadau, a helpu i ledaenu’r gair am economi greadigol Caerdydd, ym mhrifddinas Cymru a thu hwnt.

Mae’r Grŵp yn cynnwys gweithwyr creadigol ar draws Caerdydd o sectorau fel pensaernïaeth, dawnsio, dylunio, marchnata, ffilm a cherddoriaeth. Bydd yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn i fyfyrio ar waith Caerdydd Creadigol a rhoi cyngor yn ei gylch. 

Dyma aelodau’r Grŵp Cynghori: Alexia J.A Barrett, Amanda Spence, Bethan Elfyn, Bethan Gordon, Dylan Huw, Dr Francesca Sobande, Gareth I. Davies, Isobel Mary Smathers, Mair Jones, Richie Turner a Dr Thania Acarón. 

 • Mae Alexia yn fyfyriwr newyddiaduraeth israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae hi’n dyheu am fod yn nofelydd ac yn gyflwynydd. 
 • Mae Amanda yn bensaer cymwysedig ac yn gyd-sylfaenydd ALT-Architecture. 
 • Mae Bethan Elfyn hi’n cyflwyno sioe gerddoriaeth arbenigol bob nos Sadwrn ar BBC Radio Wales 7-10pm, ac yn cynnal Prosiect Horizons, sy’n gydweithrediad rhwng y BBC a Chyngor Celfyddydau Cymru. 
 • Mae Bethan Gordon yn Ddylunydd sy’n Rhoi Pobl yn Gyntaf, sy’n gweithio ym maes academia ac yn cyfrannu at feithrin y genhedlaeth nesaf o artistiaid a dylunwyr. 
 • Mae Dylan, sy'n byw yn Grangetown, yn awdur sydd hefyd yn gweithio yn adran Datblygu Creadigol National Theatre Wales. 
 • Mae Francesca yn Ddarlithydd yn Astudiaethau’r Cyfryngau Digidol yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd.
 • Mae Gareth, sy’n gweithio yng Nghaerdydd, yn Gynhyrchydd Llinell Dramâu Teledu a Phrif Ffilmiau profiadol, ac mae wedi gweithio yn y ffilm, The Passing, a enwebwyd am BIFA ac a enillodd BAFTA Cymru, y ffilm gyntaf y bu Craig Roberts yn gyfarwyddwr arni, Just Jim a nifer o gynyrchiadau arobryn eraill.
 • Mae Isobel yn Ddarlithydd ac yn Dechnegydd yn Adran Greadigol Coleg Caerdydd a'r Fro. 
 • Yn wreiddiol o’r canolbarth, mae Mair wedi bod yn byw yng Nghaerdydd am bron i ddegawd.
 • Mae Richie’n cynnal y Stiwdio Sefydlu yng Nghampws Caerdydd Prifysgol De Cymru, lle mae’n cefnogi cwmnïau digidol newydd a rhai yn y diwydiant creadigol. 
 • Mae Thania’n ddarlithydd, perfformwraig a seicotherapydd symudiad dawns o Puerto Rico.

Wrth lansio’r Grŵp Cynghori yn AMDANI!, dywedodd Rheolwr Prosiectau Caerdydd Creadigol, Vicki Sutton: “Ers cael ei greu, mae Caerdydd Creadigol wedi ymgysylltu’n barhaus â’r diwydiant drwy wahanol ffurfiau, fel digwyddiadau, grwpiau ffocws, arolygon a thoreth o gyfarfodydd un-i-un! Ar ôl pedair blynedd, ac ar gyfer y bennod nesaf hon, rydym wedi cymryd camau i ffurfio grŵp cynghori i gryfhau ein cysylltiad â’r gymuned greadigol ymhellach. Dewiswyd yr 11 o aelodau oherwydd eu hegni, eu ffocws a’u profiad, ac oherwydd eu bod yn cynrychioli ystod eang o sectorau a phrofiadau.”

Gallwch ddarllen mwy am Grŵp Cynghori Caerdydd Creadigol yma.

Share