Rydym yn cydnabod y goblygiadau proffesiynol a phersonol difrifol ar gyfer gweithwyr a sefydliadau creadigol yn ystod y cyfnod digynsail hwn. 
 
Mae Caerdydd Creadigol wedi ymrwymo i rannu adnoddau, dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol i gefnogi, hysbysu a helpu cymuned greadigol Caerdydd, er mwyn cefnogi eich gwaith yn ystod yr amser heriol hwn. 
Rydym wedi casglu'r cyngor diweddaraf isod ac mi fyddwn ni'n parhau i ddiweddaru'r erthygl hon wrth i ragor o wybodaeth ymddangos yn ogystal â diweddaru ein sianeli cymdeithasol gyda'r newyddion a gwybodaeth berthnasol i weithwyr creadigol. 
Os oes gennych chi unrhyw beth yr hoffech ychwanegu i'r rhestr, anfonwch e-bost gyda dolenni neu anfonwch neges i ni ar Twitter, Facebook, Instagram neu LinkedIn
 
Rydym wedi rhoi * ger y newyddion diweddaraf.
 
Busnes a chyllid 
 
 
Ffyrdd newydd o weithio 
 
 
Lles a ffyrdd o gyfathrebu 
 
 
Darnau barn  
 

Share