Mae Caerdydd Creadigol wedi dewis hyrwyddo’r Porth Cymunedol drwy gydol 2020 drwy bartneru ar gyfer digwyddiadau, codi ymwybyddiaeth o’u gwaith, a chysylltu llawer mwy o bobl greadigol â’r prosiect. Mae’r Porth Cymunedol yn rhaglen ymgysylltu gan Brifysgol Caerdydd i froceru partneriaethau rhwng y Brifysgol a’r gymuned yn Grangetown.

Cymunedau’n dod ynghyd ar gyfer Dydd Sadwrn Teg cyntaf Caerdydd

Creative Cardiff
Rhag 19

Share