Richie Turner

Mae Richie’n cynnal y Stiwdio Sefydlu yng Nghampws Caerdydd Prifysgol De Cymru, lle mae’n cefnogi cwmnïau digidol newydd a rhai yn y diwydiant creadigol. Mae hefyd yn darlithio’r rhaglen MA mewn Rheolaeth yn y Celfyddydau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ac yn ymgynghorydd ym meysydd y celfyddydau, arloesedd, cydraddoldeb ac amrywiaeth ac mae’n gweithio i BECTU Cymru a’r pedwar Cyngor Celfyddydau yn y DU ar hyn o bryd.

Share