organisation

Eisteddfod yr Urdd

Areas of expertise:

Profile

Gŵyl Ieuenctid fwyaf Cymru.

Mae Eisteddfod Genedlaethol Urdd yn ŵyl lenyddiaeth, cerddoriaeth a chelfyddydau ieuenctid flynyddol a drefnir gan Urdd Gobaith Cymru. Fe'i cynhelir fel arfer yn ystod wythnos olaf mis Mai, gan gyd-fynd â gwyliau hanner tymor ysgolion.

The Urdd National Eisteddfod is an annual Welsh-language youth festival of literature, music and performing arts organised by Urdd Gobaith Cymru. Arguably Europe's largest youth festival, it is usually held during the last week of May, coinciding with schools' half term holiday.

Company Name: 
Urdd Gobaith Cymru

Share