individual

hjarman13

Areas of expertise:

Darlun hjarman13

Profile

Hanna Jarman is an writer/director and actor working across film, television and theatre. Since graduating from RWCMD in 2011, she has collaborated closely with companies such as Not Too Tame Theatre working to devise and create accessible “theatre for all”. Hanna was a recent participant on ‘Y Labordy’ directing scheme supported by Ffilm Cymru Wales, S4C, ArtsCouncilWales and BFI.NETwork and was mentored by writer/director/actor Desiree Akhavan (Appropriate Behaviour, The Miseducation of Cameron Post). She has since shadowed comedy writer/director Keri Collins on BBC Wales’ Tourist Trap and is independently developing her craft, devising and directing music videos for Welsh band Cadno. Hanna has also directed a Welsh language film for It’s My Shout BBCWales/S4C short film training scheme, which starred her sister and co writer on Phantasmagoria Mared Jarman as well as a theatre show Rhybudd: Iaith Anweddus about writer Llwyd Owen for the National Eisteddfod.
Hanna has created and co written Merched Parchus (Respectable Girls) with Mari Beard, a short form bilingual series about true crime obsessed Cardiff Millennial, Carys. It has been developed and produced by ie ie productions for S4C. Hanna and Mari also star in the series.

As well as developing other television projects for S4C, Hanna is working with theatre company Cwmni Pluen on co writing her first theatre show.

Mae Hanna Jarman yn sgwennwr / cyfarwyddwr ac actor sy'n gweithio ar draws ffilm, teledu a theatr. Ers graddio o RWCMD/CBCDC yn 2011, mae wedi cydweithio'n agos â chwmnïau fel Not Too Tame Theatre yn gweithio i ddyfeisio a chreu theatr hygyrch "i bawb”.

Roedd Hanna yn gyfranogwr diweddar ar gynllun cyfarwyddo 'Y Labordy' a gefnogir gan Ffilm Cymru Wales, S4C, Cyngor Celfyddydau Cymru a BFI.NETwork ac fe'i mentorawyd gan yr awdur / cyfarwyddwr / actor Desiree Akhavan (Appropriate Behaviour, The Miseducation of Cameron Post). Ers hynny mae wedi cysgodi ysgrifennwr / cyfarwyddwr comedi Keri Collins ar ‘Tourist Trap’ i BBC Wales ac mae'n datblygu ei chrefft, yn dyfeisio a chyfarwyddo fideos cerddoriaeth (Cadno- Bang Bang).

Mae Hanna wedi cyfarwyddo’r ffilm fer ‘ Nyrs Smith’ ar gyfer It'sMyShout, sef cynllun hyfforddi ffilm fer BBCWales / S4C, yn ogystal â sioe theatr Rhybudd: Iaith Anweddus am yr awdur Llwyd Owen ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Mae hi hefyd yn datblygu a ysgrifennu ffilm fer ‘Ffantasmagoria’, gyda’i chwaer Mared Jarman, gyda cymorth ieie Productions a Ffilm Cymru Wales.

Mae Hanna wedi cyd- greu a ysgrifennu Merched Parchus (Respectable Girls) gyda Mari Beard, cyfres ddwyieithog ar ffurf fer ar gyfer S4C. Mae Hanna a Mari hefyd yn serennu yn y gyfres.

Mae Mari a Hanna dal i weithio ar projectau newydd i teledu a radio, a mae Hanna yn edrych ymlaen weithio gyda cwmni theatr Pluen ar sioe theatr newydd.

Share