organisation

Jukebox Collective

Areas of expertise:

Darlun Jukebox Collective

Profile

Jukebox Collective is a Black-led organisation based in Butetown, Cardiff.

We aim to achieve self-determination for communities across Wales by celebrating the beauty of diversity and creating a space where our community can express their passions and achieve success. Alongside our multidisciplinary participation programme, we create theatre work and manage a creative agency where we represent dance artists and make bespoke performance work.
****
Mae Jukebox Collective yn sefydliad sy’n cael ei arwain gan bobl dduon yn Butetown, Caerdydd. Ein nod yw creu cymunedau sy’n gwneud penderfyniadau drostynt eu hunain ar draws Cymru drwy ddathlu hyfrydwch amrywiaeth a chreu lle i’n cymuned fynegi eu hangerdd a llwyddo.

Ochr yn ochr â’n rhaglen cyfranogiad amlddisgyblaethol, rydym yn creu gwaith theatr ac yn rheoli asiantaeth greadigol lle rydym yn cynrychioli artistiaid dawns a chreu perfformiadau pwrpasol.

To get in touch, please email: admin@jukeboxcollective.com or follow us on social media!

Company Name: 
Jukebox Collective

Share