organisation

Llenyddiaeth Cymru Literature Wales

Areas of expertise:

Darlun Llenyddiaeth Cymru Literature Wales

Profile

Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth. Ein gweledigaeth yw Cymru sydd yn grymuso, yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau drwy lenyddiaeth.

Rydym yn elusen gofrestredig, ac rydym yn gweithio i ysbrydoli cymunedau, datblygu awduron, a dathlu diwylliant llenyddol Cymru. Mae Llenyddiaeth Cymru yn gweithio yn Gymraeg, Saesneg ac yn ddwyieithog ledled Cymru. Lleolir ein swyddfeydd yn Llanystumdwy ac yng Nghaerdydd. Ein noddwr yw Sir Philip Pullman.
-
Literature Wales is the national company for the development of literature. Our vision is a Wales where literature empowers, improves and brightens lives.

We are a registered charity, and work to inspire communities, develop writers and celebrate the literary culture of Wales. Literature Wales works in Welsh, English and bilingually across Wales. We have offices in Llanystumdwy and Cardiff. Our patron is Sir Philip Pullman.

Company Name: 
Llenyddiaeth Cymru Literature Wales

Share