individual

mablihedd

Areas of expertise:

Profile

I am an enthusiastic sixth former looking to develop creative skills within art, graphics, illustration, photography and music. 

I’m currently a year 12 student studying graphic design, sociology and English literature at Ysgol  Plasmawr. I enjoy being creative and am fascinated by the power of images and words to influence society. I enjoy working in a variety of media including photography, drawing, painting, illustration, typography and digital art and am thinking about studying Graphic Design at Univeristy. I am looking for opportunities to broaden my experience withing graphic design and illustration. I have experience using Procreate, Illustator and Photoshop.

I also love a variety of music and am enjoying attending a variety of live music events in Cardiff. Recently I have been developing my skills in using photography to capture the enegry of live gigs and have been invited to be an official photographer at Clwb Ifor Bach. 

I look forward to hearing from anyone who would like to give me the opportunity to develop my skills further.

I’m also looking for paid work opportunities over the Summer.

Thank You

 

Rydw i’n aelod frwdfrydig o chweched Ysgol Plasmawr sy’n edrych i ddatblygu fy sgiliau creadigol o fewn celf, graffeg, illustration, ffotograffiaeth a cerddoriaeth.

Yn bresennol rydw i’n aelod o flwyddyn 12 yn astudio graffeg, cymdeithaseg a llenyddiaeth Saesneg yn Ysgol Plasmawr. Rydw i’n mwynhau bod yn greadigol ac wedi fy ysbrydoli gan y ffordd bod gan delweddau a geiriau’r pwer i dylanwadu cymdeithas. Rydw i’n mwynhau gweithio efo llawer o gyfryngau megis, ffotograffiaeth, dylunnio, peintio, illustration, teipograffeg a celf digidol ac rydw i’n ystyried astudio Dylunio Graffeg yn y Brifysgol. Rydw i’n edrych am gyfleuoedd i ehangu fy mhrofiad o fewn graffeg ac illustration. Mae gen i profiad yndefnyddio Procreate, Illustator a Photoshop.

Rydw i hefyd yn mwynhau amrywiaeth o gerddoriaeth ac yn mwynhau mynychu amryw o gigs byw yng Nghaerdydd. Yn ddiweddar rydw i wedi bod yn datblygu fy sgiliau i ddal teimlad gig efo fy ffotograffiaeth ac wedi cael fy ngwahodd i fod yn ffotograffydd ar gyfer gig yng Nglwb Ifor Bach.

Rydw i’n edrych ymlaeni glywed o unrhywun sydd eisiau rhoi’r cyfle i mi ddatblygu fy sgiliau ym mhellach.

Rydw i hefyd yn edrych am waith dros yr Haf.

Diolch

 

 

Share