organisation

Menter Caerdydd

Areas of expertise:

Profile

Ein nod yw hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r Gymraeg ar lefel gymunedol yn y Brifddinas, gan sicrhau bod yr iaith yn dod yn rhan ganolog o fywyd Caerdydd a bod pob dinesydd yn rhannu’r cyfrifoldeb am ei dyfodol a’i ffyniant.

Our aim is to promote and expand the use of the Welsh language on a community basis in the Capital City, ensuring that the language becomes a central part of life in Cardiff and that the responsibility for its future is shared by every citizen.

Company Name: 
Menter Caerdydd

Share