organisation

National Theatre Wales

Areas of expertise:

Darlun National Theatre Wales

Profile

National Theatre Wales has been making English-language productions in locations all over Wales, the UK, internationally and online since March 2010.

We operate from a small base in Cardiff’s city centre, but the nation of Wales is our stage, its incredible stories and wealth of talent our inspiration.

Mae National Theatre Wales wedi bod yn gwneud cynyrchiadau Saesneg mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers mis Mawrth 2010.

Rydym yn gweithredu o ganolfan fach yng nghanol dinas Caerdydd, ond cenedl Cymru yw ein llwyfan, â’i straeon arbennig a’i chyfoeth o dalent yn ysbrydoliaeth i ni.

Meet all the characters from Tide Whisperer by watching our brand new playlist right here buff.ly/2ToMoPE

Medrwch gwrdd â holl gymeriadau Tide Whisperer trwy wylio ein rhestr chwarae newydd sbon sydd i’w chael yma buff.ly/2ToMoPE

Company Name: 
National Theatre Wales
Role / Position: 
Theatre Company

Share