organisation

National Youth Arts Wales

Areas of expertise:

Darlun National Youth Arts Wales

Profile

National Youth Arts Wales (NYAW) provides a platform for talented young people by offering exceptional performance and development opportunities for Wales’ young actors, dancers, instrumentalists and singers. We do this through the six national youth arts ensembles:

National Youth Theatre of Wales
National Youth Orchestra of Wales
National Youth Choir of Wales
National Youth Brass Band of Wales
National Youth Dance of Wales
National Youth Wind Orchestra of Wales

We champion young performers, allowing them to experiment and engage with the arts at the highest level. We enable young people to experience at first hand the richness of the creative and artistic industries in Wales and with our partners, ensure that future Welsh talent is nurtured and celebrated.

………………………………………………………………………………………………………….

Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn darparu llwyfan ar gyfer pobl ifanc talentog trwy gynnig cyfleoedd datblygiad a pherfformio neilltuol ar gyfer actorion, dawnswyr, offerynwyr a chantorion ifanc Cymru. Rydym yn cyflawni hyn trwy che ensemble celfyddydau cenedlathol ieuenctid:

Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Rydym yn hyrwyddo perfformwyr ifanc, trwy ganiatáu iddynt arbrofi ac ymwneud â’r celfyddydau ar y lefel uchaf. Rydym yn galluogi pob ifanc i brofi cyfoeth y diwydiannau creadigol ac artistig yma yng Nghymru drostynt eu hunain a, gyda’n partneriaid, rydym yn sicrhau bod darpar-ddoniau Cymru’n cael eu meithrin a’u dathlu.

Company Name: 
National Youth Arts Wales

Share