organisation

On Par

Areas of expertise:

Darlun On Par

Profile

On Par are a BAFTA Cymru award-winning independent production company that specialise in high-end documentary films. We’re a team of passionate makers who move fast and give every project our full attention, whether it’s an intimate doc or a TV ad. We have over a decade of experience working with brands and agencies from Samsung, Green Man Festival and Welsh Government, to Virgin Trains, Channel 4 and the BBC.

We move fast and give every project our full attention, whether it's an intimate doc or a TV ad. Our core team is made up of four people and we’re happy with that! We can be quick and agile, allowing us to keep creativity front and centre.

We make sure projects are delivered to clients safely, on budget, and on time and pride ourselves on producing creative and thought-provoking content, while keeping story and audience at the heart of what we do.

⚫⚫⚫

Mae On Par yn gwmni cynhyrchu annibynnol sydd wedi ennill gwobr BAFTA Cymru ac yn arbenigo mewn creu cynnwys brand o safon uchel. Rydym yn dîm o grewyr angerddol sy’n rhoi blas gwahanol ar gynnwys ysbrydoledig, yn gweithio’n gyflym ac yn gwneud ein gorau glas ar bob prosiect, boed hynny'n rhaglen ddogfen neu'n hysbyseb teledu.

Mae gennym ni ddegawd o brofiad yn gweithio gyda brandiau, darlledwyr asiantaethau, o Samsung, Gŵyl y Dyn Gwyrdd a Llywodraeth Cymru, i Virgin Trains, Channel 4 a'r BBC.

4 person sydd yn ein tîm craidd ac rydym yn hapus gyda hynny! Mae gennym ni'r gallu i fod yn gyflym ac yn chwim, sy'n caniatáu creadigrwydd i lywio'n proses. Rydym yn sicrhau bod prosiectau'n cael eu cyflawni'n brydlon ac o fewn y cyllid a roddwyd. Rydym yn falch o greu cynnwys creadigol sy'n deffro'r meddwl a chadw'r stori a'r gynulleidfa wrth wraidd popeth y gwnawn.

Company Name: 
On Par
Role / Position: 
Production Company

Share