organisation

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Areas of expertise:

Darlun Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Profile

Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan yw un o amgueddfeydd awyr agored mwyaf blaenllaw Ewrop. Agorwyd Sain Ffagan i'r cyhoedd am y tro cyntaf oll ar 1 Gorffennaf 1948. Saif ynghanol gerddi godidog Castell Sain Ffagan, y plasty hardd o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a gyflwynwyd fel rhodd i'r genedl gan Iarll Plymouth. Mae’r Amgueddfa yn arddangos sut yr oedd pobl Cymru yn byw - o fyd plentyn Neanderthalaidd 230,000 mlwydd oed hyd at heddiw. Ym mis Gorffennaf 2019, cafodd Sain Ffagan ei chyhoeddi fel Amgueddfa'r Flwyddyn y Gronfa Gelf 2019.

St Fagans National Museum of History is one of Europe’s leading open air museums. Set just outside of Cardiff, the Museum, which opened in 1948, stands in the grounds of the magnificent St Fagans Castle, a late 16th-century manor house donated to the people of Wales by the Earl of Plymouth. The Museum showcases how the people of Wales have lived – from the world of a 230,000-year-old Neanderthal child to present day. In July 2019, St Fagans was named Art Fund Museum of the Year 2019 - the most prestigious museum prize in the world.

Company Name: 
St Fagans National Museum of History

Share