Mae Caerdydd Creadigol yn rhwydwaith newydd sy'n cysylltu pobl sy'n gweithio mewn unrhyw sefydliad, busnes neu swydd greadigol yn ardal Caerdydd. Drwy annog pobl i weithio gyda'i gilydd rydym yn credu y gallwn droi Caerdydd yn lle creadigol gyda’r gorau.

Yn ystod ein blwyddyn gyntaf byddwn yn cynnig rhaglen o  ’52 o Bethau’ a grëwyd gyda ac ar gyfer cymuned greadigol y ddinas. Mae hynny yn un peth bob wythnos fydd yn ysbrydoli, hysbysu ac yn ymgysylltu â'r rhai sy'n gweithio yn economi greadigol Caerdydd. Gallant gynnwys digwyddiadau, cyfweliadau, ffilmiau, safbwyntiau, adnoddau neu drafodaethau. Neu gallant fod yn rhywbeth nad ydym hyd yn oed wedi meddwl amdanynt hyd yma.
 
Mae ein rhwydwaith yn amcanu at ddod â phobl at ei gilydd o bob rhan o economi greadigol y ddinas - o ddawnswyr a gweithwyr marchnata proffesiynol i benseiri i ddatblygwyr apiau. Drwy gydweithio a rhannu syniadau rydym eisiau annog mwy o arloesedd a chreadigrwydd yn ein dinas. 
 
Defnyddio dyfyniad/testun wedi'i amlygu: Mae gan Gaerdydd asedau diwylliannol prifddinas, poblogaeth sy'n tyfu ac enw da sy'n tyfu. Drwy weithio gyda'n gilydd gallwn ddyrchafu uchelgais a phroffil y ddinas er mwyn ei throi'n brifddinas creadigrwydd.
 
Ymunwch â'n rhwydwaith er mwyn darganfod syniadau newydd, meithrin cynulleidfa, hyrwyddo eich gwaith, canfod cyfleoedd newydd a gweithio â phobl newydd.
 
Cefnogir Caerdydd Creadigol gan dîm Economi Greadigol Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth ag aelodau sylfaenol.

Share