Cult_cymru
Sep 19

Cwrs - Asesiad Risg ar leoliad

Closing Deadline 01st October

Asesiad Risg ar leoliad

1af Hydref 

Caerdydd

Mae'r sesiwn ryngweithiol hon wedi 'i chynllunio ar gyfer y rhai sy'n trefnu digwyddiadau, gigs neu saethiadau y tu allan i amgylchedd theatr neu stiwdio sefydlog. Mae'n egluro beth sydd angen ei ystyried wrth ysgrifennu asesiad risg a sut i addasu'r asesiad pan fydd amgylchiadau'n newid. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol.

Yn ystod y ddwy awr a hanner byddwn yn trafod theori asesu risg a'r cyfrifoldebau cyfreithiol ar wahanol lefelau cynhyrchiad/digwyddiad.

Bydd y gweithdy'n cynnwys elfennau ymarferol o ysgrifennu asesiad risg gan ddefnyddio sefyllfaoedd a roddir.

Bydd enghreifftiau a chwestiynau ymarferol gan gyfranwyr yn cael eu hannog yn amodol ar yr amser sydd ar gael.

Erbyn diwedd y sesiwn dylech fod yn gallu:
Diffinio perygl a'r risg
Esbonio beth sy'n ffurfio cymhwysedd
Defnyddio matrics risg
Nodi sut i reoli risg
Ysgrifennu asesiad risg
Egluro beth yw ystyr rhesymol ymarferol
Disgrifio beth yw asesiad risg deinamig
Amlinelli beth yw canfyddiad risg

Nid yw'r gweithdy hwn yn cael ei asesu na'i achredu'n ffurfiol.

 

I archebu eich lle ewch at https://www.eventbrite.co.uk/e/asesiad-risg-ar-leoliad-risk-assessment-on-location-4-creatives-tickets-67974649005

Share