Cult_cymru
Sep 19

Cwrs - Asesiad Risg ar leoliad

Closing Deadline 01st October

Asesiad Risg ar leoliad

1af Hydref 

Caerdydd

Mae'r sesiwn ryngweithiol hon wedi 'i chynllunio ar gyfer y rhai sy'n trefnu digwyddiadau, gigs neu saethiadau y tu allan i amgylchedd theatr neu stiwdio sefydlog. Mae'n egluro beth sydd angen ei ystyried wrth ysgrifennu asesiad risg a sut i addasu'r asesiad pan fydd amgylchiadau'n newid. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol.Yn ystod y ddwy awr a hanner byddwn yn trafod theori asesu risg a'r cyfrifoldebau cyfreithiol ar wahanol lefelau cynhyrchiad/digwyddiad.Bydd y gweithdy'n cynnwys elfennau ymarferol o ysgrifennu asesiad risg gan ddefnyddio sefyllfaoedd a roddir.Bydd enghreifftiau a chwestiynau ymarferol gan gyfranwyr yn cael eu hannog yn amodol ar yr amser sydd ar gael.Erbyn diwedd y sesiwn dylech fod yn gallu:Diffinio perygl a'r risgEsbonio beth sy'n ffurfio cymhwyseddDefnyddio matrics risgNodi sut i reoli risgYsgrifennu asesiad risgEgluro beth yw ystyr rhesymol ymarferolDisgrifio beth yw asesiad risg deinamigAmlinelli beth yw canfyddiad risgNid yw'r gweithdy hwn yn cael ei asesu na'i achredu'n ffurfiol.

 

I archebu eich lle ewch at https://www.eventbrite.co.uk/e/asesiad-risg-ar-leoliad-risk-assessment-on-location-4-creatives-tickets-67974649005

Share