Cytundeb penodol 6 mis, llawn amser (37 awr), i ddechrau cyn gynted â phosib

Cyflog: £20,000 – £23,000 pro rata

Lleoliad: Caerdydd

Dyddiad cau: Dydd Mercher 6 Tachwedd, 5.00 pm           

Cyfweliadau: Dydd Llun 18 Tachwedd 2019               

 

Bydd y Cynorthwy-ydd Cyfathrebu a Marchnata yn gweithio o’n swyddfa yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Byddwch yn gyfrifol am gydlynu cyfryngau cymdeithasol Llenyddiaeth Cymru, yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn ogystal â chynnwys digidol i’r wefan gyda’r nod o gynyddu proffil a chyrhaeddiad y sefydliad.

Mae’r rôl yma yn cynorthwyo ac yn cefnogi rhaglen o weithgaredd blynyddol y sefydliad gan gynnwys trefnu, marchnata, ysgrifennu copi a datganiadau i’r wasg yn ogystal â chydlynu digwyddiadau ac ymgysylltu ag awduron a phartneriaid allweddol.

Bydd y Cynorthwy-ydd hefyd yn cefnogi datblygiadau a diweddariadau i Restr Awduron Cymru yn ogystal ag arwain ar greu, a chydlynu, cynnwys ar gyfer cylchlythyron mewnol ac allanol y sefydliad.

Darllenwch y pecyn recriwtio am fwy o wybodaeth, a sut i wneud cais:

Pecyn Recriwtio Cynorthwy-ydd Cyfathrebu a Marchnata – Hydref 2019

Ffurlen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Llenyddiaeth Cymru

Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod y swydd o flaen llaw, neu i ofyn am ragor o wybodaeth. Ffoniwch 020 2047 2266 i siarad â Branwen Llewellyn neu e-bostiwch yn uniongyrchol Branwen@llenyddiaethcymru.org

 

Share