Creu Cymru yw’r asiantaeth ddatblygu ar gyfer theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru. Sefydlwyd Creu Cymru yn 2001 drwy gydweithrediad y sector, ac mae’n meithrin ac yn cefnogi rhwydwaith fywiog, gynaliadwy a llewyrchus o leoliadau ledled Cymru.   

Mae’r ymddiriedolwyr yn chwilio am Gyfarwyddwr newydd a deinamig i siapio gweledigaeth y sefydliad ar gyfer y dyfodol - gan ddyfeisio, datblygu ac arwain rhaglen strategol hirdymor o newid i Creu Cymru mewn partneriaeth â'r aelodau, y Bwrdd a’r cyllidwyr. Fel sefydliad sy’n cael ei yrru gan yr aelodau, bydd y Cyfarwyddwr yn meddu ar sgiliau cyfathrebu a negodi rhagorol, a bydd yn rhywun sy’n frwd dros ymgynghori a phartneriaethau.  Bydd gennych y weledigaeth a’r brwdfrydedd i arwain Creu Cymru i’r cam nesaf o’i ddatblygiad, gan sicrhau ei fod yn darparu gwerth am arian ac yn rhoi cynrychiolaeth ragorol i’w aelodau.

Fel Cyfarwyddwr, dyma gyfle cyffrous i rywun adeiladu ar y gwaith rhagorol sydd wedi cael ei wneud gan Creu Cymru dros ei aelodau a’r sector diwylliannol yn ehangach ers iddo gael ei sefydlu.  Drwy adeiladu ar lwyddiannau’r sefydliad hyd yma, bydd y Cyfarwyddwr yn sicrhau ei gynaliadwyedd ar gyfer y tymor hir drwy gynlluniau busnes cadarn, datblygu partneriaethau ac aelodau, a chodi arian.  Drwy greu gweledigaeth newydd ar gyfer Creu Cymru, sy’n gyson ag anghenion yr aelodau a nodau strategol Cyngor Celfyddydau Cymru, gellir sicrhau bod y sefydliad yn gallu cael effaith gadarnhaol wrth fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu'r sector diwylliannol yng Nghymru.

Bydd y Cyfarwyddwr yn gyfrifol am arwain a chefnogi tîm y staff, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys y Gweinyddwr a Gweinyddwr Prosiect Hynt.  

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: http://www.creucymru.com/creu-cymru-seeking-director/

Share