Gynorthwy-ydd Gweinyddol (Digwyddiadau a Chyfathrebu)

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Gweinyddol (Digwyddiadau a Chyfathrebu) i gefnogi'r broses o gydlynu a darparu calendr estynedig o ddigwyddiadau newydd sy'n ymwneud â dysgu, addysgu, ymgysylltu â myfyrwyr a phrofiad myfyrwyr ar draws y Brifysgol.  Mae'r swydd hon yn un newydd ac wedi'i lleoli o fewn y Tîm Prosiectau a Gweithgareddau yng Nghanolfan Arloesedd a Chefnogaeth Addysg (CESI) Prifysgol Caerdydd, yn allweddol i gyflawni strategaeth Addysg a Myfyrwyr y Ffordd Ymlaen 2018-23.

Fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol (Digwyddiadau a Chyfathrebu) byddwch yn gweithio'n agos â staff ar draws y Brifysgol i ddylunio a darparu ystod o ddigwyddiadau i hyrwyddo'r gweithgareddau dysgu ac addysgu ardderchog er mwyn cefnogi datblygiad proffesiynol staff academaidd.  Byddwch yn cefnogi Swyddog Ymgyrchoedd Myfyrwyr CESI i gynnal digwyddiadau sy'n ymwneud ag ymgysylltu â myfyrwyr a phrofiad myfyrwyr. At hynny, byddwch yn gyfrifol am y cyfathrebiadau dyddiol ar gyfer CESI, yn fewnol ac yn allanol.

Byddwch yn gweithio'n gyfannol ar ddatblygu digwyddiadau, o gael gafael ar siaradwyr a gwneud trefniadau i hyrwyddo digwyddiadau, darparu ar y diwrnod a gwerthuso effaith y digwyddiadau. At hynny, byddwch yn cefnogi Rheolwr Prosiectau a Gweithrediadau CESI i gyflawni'r strategaeth cyfathrebu ar gyfer yr adran.

Byddwch yn weinyddwr hynod drefnus ac uchel eich cymhelliant, gyda sgiliau cyfathrebu cryf a phrofiad o drefnu ystod o ddigwyddiadau o fewn eich sefydliad. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, neu os ydych am drefnu galwad ffôn i drafod y rôl yn fanylach, anfonwch ebost at Mary-Kate Lewis,  Rheolwr Prosiectau a Gweithgareddau, gan ddefnyddio'r cyfeiriad canlynol: LewisM38@caerdydd.ac.uk.

Mae'r swydd hon yn un amser llawn am dymor penodol o 2 mlynedd.

Cyflog: £22,417 - £26,715 y flwyddyn (Grade 4)

Dyddiad hysbysebu: Dydd Iau, 26 Medi 2019

Dydd Cau: Dydd Iau, 17 Hydref 2019

Share