Swyddog Gweinyddol Gwersyll Caerdydd - Yr Urdd Caerdydd

Teitl y Swydd:  Swyddog Gweinyddol Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Math o gontract: Cyfnod penodol o 6 mis gyda’r posibilrwydd o ymestyn,

Oriau: Llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Gwersyll 4* a Chanolfan Cynadleddau o dan do adeilad unigryw Canolfan Mileniwm Cymru yw Gwersyll yr Urdd Caerdydd.  Rydym yn croesawu dros 12,000 o ymwelwyr y flwyddyn ar ymweliadau preswyl o bob cwr o Gymru a thros y byd.  Mae gennym berthynas dda gyda holl gyflenwyr gweithgareddau y Bae a’r Ddinas a lleolir swyddfeydd adrannau eraill o’r Mudiad yn y Gwersyll yn ogystal.  Bydd y Swyddog Gweinyddol yn cynnig gwasanaeth cyflawn a thrylwyr i’r Gwersyll ac yn cyfrannu at rediad y Gwersyll a’r Swyddfa yn gyffredinol.

Cliciwch yma am ddisgrifiad swydd. Neu am fwy o fanylion cysylltwch â Ceren Roberts, Pennaeth Gwersyll yr Urdd Caerdydd ar 029 2063 5672 neu cerenroberts@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 12:00 ar 14 Hydref 2019

Dyddiad Cyfweld – 17 Hydref 2019

Mwy o wybodaeth. 

Share