Y swydd:

Cydlynu, gweinyddu a chynyddu gwerthiant hysbysebion yng Nghylchgrawn Golwg a golwg360 gan chwilio am gyfleoedd newydd i werthu hysbysebion.

Hyrwyddo gwaith Gwasanaethau Golwg, gan gynnwys gwerthu gwasanaethau’r cwmni a chwilio am gleientiaid newydd.

Cydweithio gyda’r Prif Weithredwr i chwilio am ffynhonellau newydd o incwm.

Aelod o dîm masnachol y cwmni gan gynnwys cynrychioli’r cwmni mewn digwyddiadau.

Cyfrannu syniadau masnachol mewn cyfarfodydd rheolaidd o’r tîm.

Byddwch yn gyfrifol am gadw at gyllidebau a thargedau ar gyfer cynyddu gwerthiant hysbysebion a chynnyrch y cwmni.

Cymryd rhan yn y broses tendro ar gyfer Gwasanaethau Golwg pan yn ofynnol.

Y person:

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, a llawn syniadau sy’n hyderus yn eu gallu i ddwyn perswâd ar gwsmeriaid, a gwerthu cynnyrch.

Mae angen person trefnus, sy’n gallu cynllunio’n ofalus, gweithio i amserlen a chadw cofnod.

Mae angen person sy’n gallu cyfathrebu’n effeithiol, a sy’n barod i godi’r ffôn i drafod gydag, a gwerthu i gwsmeriaid hen a newydd.

Byddwch yn berson allblyg, sy’n gallu ymdrin yn dda â phobl gan fagu perthynas.

Yr amodau:

Lleoliad y swydd – Caerdydd neu Llanbedr Pont Steffan

Cytundeb parhaol, wedi cyfnod prawf o chwe mis

Cyflog sylfaenol oddeutu £21,000

Mae hon yn swydd lawn amser, ond gellid ystyried telerau rhan amser hefyd.

I wneud cais gyrrwch CV a llythyr cais i sianpowell@golwg.com

Share