Role: Engagement Co-ordinator (freelance post)

Start: June/July 2019

Contact until: December 2019

21 Days (£150 per day) = £3150

Beyond The Border Wales’ International Storytelling Festival is a unique cultural event in Wales: the only international storytelling festival in the country, the leading festival of its kind in the UK, and regarded as one of the finest international storytelling festivals in the world. Beyond the Border is broadening it’s reach across Wales and deepening its relationships and connecting communities to the power of storytelling alongside future year round events.

The Engagement Co-ordinator is a new outreach role for Beyond the Border, based in Carmarthenshire and the ability to communicate in English and Welsh is essential for the role.

This new role is vital to developing relationships and contacts in the community in order to engage participants and audiences for the Beyond the Border International Storytelling Festival in 2020 and future activities in West Wales.

Deadline to apply 28th May 2019

To apply please send a CV and covering letter outlining your suitability for the role to amymorgan@beyondtheborder.com by 28th May 2019.

Rôl: Cydlynydd Ymgysylltu (swydd llawrydd)

Cychwyn: Mehefin/Gorffennaf 2019

Contract hyd at: Rhagfyr 2019

21 diwrnod (£150 y dydd) = £3150

Mae Gwyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border yn ddigwyddiad diwylliannol unigryw yng Nghymru: yr unig ?yl chwedleua ryngwladol yn y wlad, y brif ?yl o’i math yn y Deyrnas Unedig, a gaiff ei hystyried fel un o’r gwyliau chwedleua rhyngwladol gorau yn y byd. Mae Beyond the Border yn ehangu ei chyrraedd ar draws Cymru ac yn dyfnhau ei chysylltiadau ac yn cysylltu cymunedau gyda grym chwedleua wrth ochr digwyddiadau blwyddyn gron yn y dyfodol.

Mae’r Cydlynydd Ymgysylltu yn swydd allgymorth newydd i Beyond the Border, yn seiliedig yn Sir Gaerfyrddin ac mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Mae’r swydd newydd hon yn hanfodol i feithrin perthynas a chysylltiadau yn y gymuned er mwyn ymgysylltu â chyfranogwyr a chynulleidfaoedd ar gyfer Gwyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border yn 2020 a gweithgareddau yng Ngorllewin Cymru yn y dyfodol.

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais 28 Mai 2019.

I wneud cais, anfonwch CV a llythyr ategol yn amlinellu pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd at amymorgan@beyondthebordererbyn 28 Mai 2019

Engagement Co-ordinator job description english.docxCydlynydd Ymgysylltu job description cym.docx

Share