Swansea University Cultural Institute - Creativity Fellowships 2019/20

Launching in October 2019, the Cultural Institute at Swansea University is offering two Creativity Fellowships for professional artists of any practice/medium (including but not limited to writers, visual artists, performers, makers, musicians) to create a new work inspired by cutting-edge academic research at the university.

Each 12-month fellowship includes a stipend of £10,000 (plus travel and accommodation expenses of up to £1200) paid in three instalments across the fellowship year. The Creativity Fellows will each engage with a specific research project, collaborating with the lead academic and their team to create a new work of art to be delivered, performed/exhibited in the December following the fellowship period.

For more information, please visit: https://www.swansea.ac.uk/cultural-institute/creativity/creativity-fellowships/

 

Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe - Cymrodoriaethau Creadigrwydd 2019/20

Gan ddechrau ym mis Hydref 2019, mae Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe'n cynnig dwy Gymrodoriaeth Creadigrwydd ar gyfer artistiaid proffesiynol sy'n ymarfer mewn unrhyw gyfrwng (gan gynnwys ysgrifenwyr, artistiaid gweledol, perfformwyr, gwneuthurwyr, cerddorion ac eraill) i greu gwaith newydd wedi'i ysbrydoli gan yr ymchwil academaidd arloesol a wneir yn y Brifysgol.

Mae pob cymrodoriaeth 12 mis o hyd yn cynnwys grant gwerth £10,000 (ynghyd â threuliau llety hyd at £12,000) i'w dalu mewn tri rhandaliad drwy gydol blwyddyn y gymrodoriaeth. Bydd pob un o'r Cymrodorion Creadigrwydd yn ymwneud â phrosiect ymchwil penodol, gan gydweithio â'r arweinydd academaidd a'i dîm i greu gwaith celf newydd i'w gyflwyno, ei berfformio neu ei arddangos ym mis Rhagfyr yn dilyn cyfnod y gymrodoriaeth.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.swansea.ac.uk/cultural-institute/creativity/creativity-fellowships/

 

Share