organisation

Swyddi S4C

Areas of expertise:

Swyddi S4C's picture

Profile

Nod S4C yw darparu cynnwys a gwasanaethau cyfryngol yn yr iaith Gymraeg sydd o safon uchel, sy'n cynnig adloniant, gwybodaeth ac sy'n ysbrydoli, ac sy'n cyrraedd cymaint o bobl â phosibl ar y llwyfannau cyfoes mwyaf priodol. Mae S4C yn darparu gwasanaeth teledu ac ar-lein drwy'r iaith Gymraeg. O fewn un sianel deledu, o chwech bob bore tan yn hwyr y nos, saith diwrnod yr wythnos, mae S4C yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr yn yr iaith Gymraeg ar draws ystod eang o genres ar gyfer pob rhan o'r gymuned yng Nghymru - o ran gallu ieithyddol, oedran a demograffig cymdeithasol. Mae S4C yn ddarlledwr-gyhoeddwr sy'n comisiynu 1,700 awr o gynnwys gwreiddiol bob blwyddyn o'r sector gynhyrchu annibynnol, sy'n cael ei ddarlledu ynghyd ag isafswm o 520 o oriau a gynhyrchir ar gyfer y gwasanaeth gan BBC Cymru.

Mae S4C yn adlewyrchu amrywiaeth o fewn cymdeithas yng Nghymru ac o fewn y gynulleidfa Gymraeg. Nod S4C yw i fod ar gael i bawb yng Nghymru, ar gyfer Cymry alltud ledled y DU, a lle'n bosibl ar sail fyd eang. Mae S4C yn ceisio cyrraedd y gynulleidfa ehangaf posibl drwy gynnig isdeitlo Saesneg dewisol ac, o bryd i'w gilydd, trac sain Saesneg dewisol. Mae gwasanaeth teledu S4C ar gael ar Freeview ledled Cymru a hefyd ar lwyfannau Sky, Freesat, Virgin Media a YouView ar draws y DU. Mae gwasanaeth S4C Arlein hefyd ar gael ledled y DU a, lle bo hawliau'n caniatáu, ar sail fyd eang. Mae cynnwys S4C ar gael ar iPlayer ar ystod o ddyfeisiau.

Company Name: 
S4C
Role / Position: 
Adnoddau Dynol

Share