organisation

Sinfonia Cymru

Areas of expertise:

Sinfonia Cymru's picture

Profile

Sinfonia Cymru is a mould-breaking chamber orchestra from Wales.

Our musicians are some of the best and most talented young professionals of their generation, passionate about performing and programming music for audiences throughout Wales and beyond. The orchestra regularly presents orchestral tours, chamber concerts and concerts in unusual places and spaces, creative learning projects, and cross-genre collaborations with musicians and composers across the wider musical spectrum.

/

Cerddorfa siambr o Gymru sy’n torri tir newydd yw Sinfonia Cymru.

Mae cerddorion Sinfonia Cymru ymhlith cerddorion proffesiynol ifanc gorau a mwyaf dawnus eu cenhedlaeth, sy’n frwdfrydig ynglŷn â pherfformio a rhaglennu cerddoriaeth i gynulleidfaoedd ledled Cymru a thu hwnt. Mae’r gerddorfa’n cyflwyno teithiau cerddorfaol, cyngherddau siambr a chyngherddau mewn mannau anarferol, prosiectau dysgu creadigol, a chydweithrediadau traws-genre â cherddorion a chyfansoddwyr ar draws y sbectrwm cerddorol ehangach yn rheolaidd.

Company Name: 
Sinfonia Cymru

Share