organisation

Learned Society of Wales

Areas of expertise:

Learned Society of Wales's picture

Profile

The Learned Society of Wales is the national academy for arts and sciences.

Our Fellowship brings together experts from across all academic fields and beyond. We use this collective knowledge to promote research, inspire learning, and provide independent policy advice.

_____

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi genedlaethol Cymru ar gyfer y celfyddydau a’r gwyddorau

Daw ein Cymrodoriaeth ag arbenigwyr at ei gilydd o bob maes academaidd a thu hwnt. Defnyddiwn yr wybodaeth gyfunol hon i hyrwyddo ymchwil, ysbrydoli dysg a darparu cyngor polisi annibynnol.

Company Name: 
Learned Society of Wales

Share