individual

Ciron Gruffydd

Freelance writer | sgwenner llawrydd at Ciron Gruffydd

Areas of expertise:

Profile

Freelance writer with experience of working in PR and Marketing as well as writing for television and radio. Excellent writing skills in Welsh and English. Experienced marketing specialist with a history of working in the broadcast media industry. Skilled in copywriting, media relations, social media, press releases and writing for television.

Sgwennwr llawrydd gyda phrofiad o weithio ym meysydd cysylltiadau cyhoeddus a marchnata yn ogystal รข sgritpio ar gyfer y teledu. Arbenigwr marchnata profiadol gyda hanes o weithio yn y diwydiant cyfryngau darlledu. Heb ei ail wrth ysgrifennu copi, cysylltiadau cyheddus a'r cyfryngau, cyfryngau cymdeithasol, datganiadau i'r wasg, a sgriptio ar gyfer y teledu.

Company Name: 
Ciron Gruffydd
Role / Position: 
Freelance writer | Sgwenner llawrydd

Share