organisation

Coleg Gwent

Areas of expertise:

Coleg Gwent's picture

Profile

We are amongst the best performing colleges in Wales and we’re also one of the biggest with over 18,000 students.

Whether it’s your goal to go to university, get started in your dream job, work towards a promotion or learn a new skill, we can help get you where you want to be.

Choose from an inspiring range of academic or vocational courses including A Levels and Apprenticeships, university level Higher Education options, professional qualifications or workforce training for employers.

Our five unique campuses are accessibly located across the boroughs of Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport and Torfaen - so there’s a whole world of exciting opportunity open to everyone in our local communities.

Rydyn ni ymhlith y colegau sy’n perfformio orau yng Nghymru. Rydyn ni hefyd yn un o’r rhai mwyaf gyda dros 18,000 o fyfyrwyr.

Beth bynnag eich nod - mynd i’r brifysgol, cychwyn ar yrfa ddelfrydol, gweithio tuag at ddyrchafiad neu ddysgu sgil newydd - gallwn eich helpu ar eich ffordd.

Dewiswch o blith ystod eang iawn o gyrsiau academaidd neu alwedigaethol, yn cynnwys cyrsiau Safon Uwch a Phrentisiaethau, cyrsiau Addysg Bellach lefel prifysgol, cymwysterau proffesiynol neu hyfforddiant mewn swydd ar gyfer cyflogwyr.

Os nad ydych chi’n gwybod ble i ddechrau, gall ein hymgynghorwyr derbyn arbenigol eich arwain drwy’r opsiynau a’r camau nesaf.

Mae ein pump campws unigryw wedi eu lleoli ledled bwrdeistrefi Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen - felly mae cyfleoedd gwych a chyffrous ar gael i bawb, ymhob cymuned.

Company Name: 
Coleg Gwent
Role / Position: 
Education

Share