organisation

Cyngor Celfyddydau Cymru

Areas of expertise:

Profile

Rydym yn credu fod y celfyddydau yn ganolog i fywyd a lles y genedl. Gweithredwn y genhadaeth hon trwy ariannu a datblygu'r celfyddydau yng Nghymru.

We believe the arts are central to the life and wellbeing of the nation. We turn this mission into actions by funding and developing the arts in Wales.

Company Name: 
Cyngor Celfyddydau Cymru
Role / Position: 
Web Content Editor

Share