individual

Lara Evans

Areas of expertise:

Profile

I am a second year student currently studying Welsh and Politics at Cardiff University. I have a keen interest in current affairs, specifically those within Welsh Politics and I am keen to pursue a career following this interest.

Rwy'n fyfyrwyr yn yr ail flwyddyn, yn astudio Cymraeg a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae gen i ddiddordeb ym materion cyfoes, yn enwedig rheini o fewn maes Gwleidyddiaeth Cymru a mi ydw i'n awyddus i ddilyn gyrfa yn y maes yma.

Share