individual

Marc Evans

Perchennog at Marc Evans / Eiconig / ffotomarc

Areas of expertise:

Marc Evans's picture

Profile

I’m a highly experienced freelance public relations and public affairs consultant, with milestone achievements (eg launch of first Artes Mundi Prize) and Board member experience (e.g. Chapter Arts) with an abiding interest in photography and drawing (landscapes, mostly). FAD Dip (Distinction) I’m interested in collaborations and commissions - illustrations of gardens, houses, plans, book illustration etc. Graphite and water soluble colour pencils, line and wash ink and watercolour drawing, pastels, engraving, photography and digital painting.

Rwy'n ail-ddarganfod fy nghariad cyntaf at ddarlunio, wedi blynyddoedd o weithio ym myd y cyfryngau, (ee cynhyrchu radio i BBC Radio Cymru, dyfeisio a sgriptio rhaglenni teledu ar gyfer HTV / S4C), cysylltiadau cyhoeddus (e.e. lansiad Artes Mundi#1) ac yn cynghori ar ddatblygu strategol a materion polisi i amryw gyrff, megis Prifysgol Bangor, Dyfrffyrdd Prydain a Chapter Arts (fel Aelod o'r Bwrdd).

Cefais Glod Uchel am Seiliau Celf a Dylunio (Prifysgol De Cymru) ac rwy’n parhau i ddilyn diddordeb ysol mewn darlunio (llinell a throchiad inc, pensel, engrafu, ffotograffiaeth a dyfrliwiau), tirluniau cefn gwlad a thref yn enwedig. Yn ddiweddar bum yn arbrofi gyda thynnu lluniau digidol ac rwy'n dymuno ceisio priodi hen sgiliau gyda'r newydd yn y cyfrwng hwn.

Diddordeb mewn comisiynau celf (tirluniau, tai a gerddi, natur), darlunio ar gyfer testunau (ee llyfrau) a chynllunio datblygiadau ee eiddo, prosiectau suful.
Dwi dal â diddordeb i weithio ar brosiectau celfyddydol a thrydydd sector - PR, strategaeth datblygu, lansiadau ac ati

Company Name: 
Marc Evans / Eiconig / ffotomarc
Role / Position: 
Perchennog

Share