individual

sara_huws

Swyddog cynnwys digidol - digital content officer at Amgueddfa Cymru National Museum Wales

Areas of expertise:

Profile

Dwi'n rhan o Dîm Digidol Amgueddfa Cymru, a dwi'n gweithio yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Mae 'nghefndir mewn Hanes Pensaernïaeth a Chelf, yn ogystal â Hanes Merched - cyn troi'n llaw at y sector ddigidol fues i'n guradur a hanesydd cyhoeddus. Erbyn hyn dwi'n gweithio ar Drawsnewidiad Digidol - er enghraifft, trwy ddarparu hyfforddiant, anogaeth broffesiynol, hwyluso, gwaith polisi, dadansoddi a gwaith creadigol.

Yn fy amser sbâr dwi'n rhedeg East End Women's Museum, sefydliad sy'n dathlu, casglu a bloeddio am hanesion menywod o Ddwyrain Llundain. Dwi'n gneud chydig o stand up, sgwennu a ymgyrchu araf pan dwi'n cael amser. Gwedwch helo!

#####

I work in Amgueddfa Cymru - National Museum Wales' Digital Team, based in National Museum Cardiff.

My background is in Architectural + Art History, as well as Women's History - before joining the Digital sector I worked as a Curator and Public Historian. Nowadays I work on Digital Transformation, which encompasses training and support, facilitation, policy work, analysis and creative use of our collections.

In my spare time I run the East End Women's Museum, an organisation which celebrates, records and amplifies women's histories from East London. I also do a bit of stand up, writing and craftivism. Say hi!

Company Name: 
Amgueddfa Cymru National Museum Wales
Role / Position: 
Swyddog Cynnwys Digidol - Digital Content Officer

Share