organisation

Working Word

Areas of expertise:

Working Word's picture

Profile

Strategic storytelling that changes your world for the better. That’s our purpose at Working Word. We’re a PR, digital and film agency based in Cardiff, celebrating our 20th anniversary in 2019.

Our team of 20 creative professionals work with media across Wales and the world. Our social campaigns buzz wherever there’s WiFi. Our film team make promos that tell powerful stories, change minds and make audiences act.

Our clients are organisations who want to lead conversations in a wide range of sectors. Let’s tell your next story together…

Website- www.workingword.co.uk
Twitter- @workingwordpr Instagram- @workingword
______________________________________________________________________________________________________________________
Storïa strategol sy’n gwneud y byd yn lle gwell. Dyna yw ein pwrpas ni yn Working Word. Ry’n ni’n asiantaeth ddigidol, ffilm a chysylltiadau cyhoeddus yng Nghaerdydd, ac eleni ry'n ni'n dathlu ugain mlynedd ers lansio yn 2019.

Mae ein tîm ni o 20 unigolyn creadigol proffesiynol yn gweithio gyda’r cyfryngau ledled Cymru a dros y byd. Mae ein hymgyrchoedd cymdeithasol ni’n creu argraff lle bynnag bo WIFI ac ein tîm ffilmio’n adrodd straeon pwerus sy'n newid meddyliau ac ysgogi cynulleidfaoedd i wneud gwahaniaeth.

Mae ein cleientiaid ni’n sefydliadau sydd eisiau arwain y drafodaeth mewn amryw o sectorau. Beth am i ni adrodd eich stori nesaf gyda’n gilydd….

Gwefan- www.workingword.co.uk
Twitter- @workingwordpr Instagram- @workingword

Company Name: 
Working Word
Role / Position: 
Managing Director

Share