organisation

Eleri

Areas of expertise:

Eleri's picture

Profile

Cwmni theatr i blant, sy'n llwyfannu sioeau un dyn/un ferch am gymeriadau o hanes Cymru. Gyda dros 20 o sioeau yn ein portffolio, rydym yn perfformio ein sioeau mewn ysgolion dros Gymru gyfan.

A theatre company for children who perform one man/one woman shows on characters from Welsh history. With over 20 shows in our portfolio, we perform at schools all over Wales.

Company Name: 
Mewn Cymeriad/In Character
Role / Position: 
Cyfarwyddwr / Director

Share