organisation

PYST

Areas of expertise:

PYST's picture

Profile

PYST yw'r unig gwmni dosbarthu digidol a hyrwyddo cerddoriaeth / digwyddiadau yng Nghymru. Ers sefydlu'r cwmni yng Nghaerdydd ar ddechrau 2018 rydym bellach yn dosbarthu a hyrwyddo cynnyrch dros 40 o labeli yng Nghymru. Mae PYST hefyd yn trefnu a chydlynnu teithiau yn ogystal รข chynrychioli artistiaid ar gyfer gigs. Rydym yn gweithio gydag amrywiol hyrwyddwyr a chanolfannau yn fyd-eang.

PYST is the only digital distribution and promotional music / events company in Wales. Since establishing the company in Cardiff at the start of 2018, we are now distributing and promoting products for over 40 labels in Wales. We also have a live department, booking and co-ordinating tours as well as agency representation for artists. We work with various promoters and venues globally.

I glywed y gerddoriaeth sy'n cael eu dosbarthu trwy PYST ewch i // To listen to the music that gets distributed through PYST go to
Spotify / Apple: PYST YN DY GLUST

Cysylltwch / Get in touch: post@pyst.cymru

Company Name: 
PYST

Share