Aidan Lang yn ymgymryd â'i swydd fel Cyfarwyddwr Cyffredinol WNO

Creative Cardiff
Gorff 19

Dathlu 21 mlynedd o g39

Creative Cardiff
Gorff 19

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn ennill £100,000 Amgueddfa'r Flwyddyn y Gronfa Gelf 2019

Creative Cardiff
Gorff 19

Llyfr y Flwyddyn 2019: Gwobr Driphlyg i Manon Steffan Ros

Creative Cardiff
Meh 19

Gŵyl ddylunio Caerdydd yn dychwelyd i ddathlu dylunio yn y ddinas

Kayleigh Mcleod
Meh 19

Caerdydd Creadigol yn ennill Gwobr am Arloesedd drwy bartneriaeth

Beca Harries
Meh 19

Member of the Month

Mae Dirty Protest yn gwmni theatr newydd a sefydlwyd yn 2007. Ers hynny, mae Dirty Protest Theatre wedi gweithio gyda dros 200 o ysgrifenwyr o Gymru gan berfformio dramâu newydd i gynulleidfaoedd mewn lleoliadau fel tafarndai, clybiau, siop kebabs, siop trin gwallt a choedwig!

Mae Dirty Protest wedi bod yn Tafwyl gyda Protest Fudr yn ddiweddar ac maen nhw ar hyn o bryd yn mynd trwy gyfnod cyffrous yn natblygiad y cwmni. Maent yn datblygu eu capasiti teithio ac yn codi eu proffil yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Byddan nhw'n mynd i Ŵyl Ymylol Caeredin ym mis Awst. Edrychwn ymlaen at weld beth fydd nesaf i'r cwmni theatr cyffrous yma. 

Dirty Protest Theatre

Gweld Proffil

Cyfleoedd

Cynorthwyydd Adnoddau Dynol (Cyfnod Mamolaeth)

Dyddiad Cau 19th Gorffennaf
Swyddi S4C
Gorff 19

Comisiwn i artistiaid - C&B Cymru a Grŵp Pobl

Dyddiad Cau 19th Gorffennaf
Creative Cardiff
Meh 19

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu - Chwaraeon Cymru

Dyddiad Cau 21st Gorffennaf
Creative Cardiff
Gorff 19

Cynhyrchydd dan Hyfforddiant

Dyddiad Cau 22nd Gorffennaf
National Youth Arts Wales
Gorff 19

Prentis Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol-Tinopolis

Dyddiad Cau 23rd Gorffennaf
Sgilcymru
Gorff 19

Prentis Cynorthwy-ydd Cynhyrchu - Tinopolis

Dyddiad Cau 23rd Gorffennaf
Sgilcymru
Gorff 19