Diwrnod cyntaf Dinas yr Arcedau yng Nghaerdydd

Creative Cardiff
Tach 19

Menter newydd CULTVR LAB yn agor ei ddrysau am y tro cyntaf

Creative Cardiff
Tach 19

Theatr y Sherman yn cyhoeddi rhaglen 2020

Creative Cardiff
Tach 19

Cyfarwyddwr Caerdydd Creadigol yn ennill gwobr yr Is-Ganghellor am Gyfraniad Rhagorol i Brifysgol Caerdydd

Creative Cardiff
Tach 19

Penblwydd Hapus Working Word!

Creative Cardiff
Tach 19

Galwad: Ymunwch â Grŵp Cynghori Caerdydd Creadigol

Dyddiad Cau 19th Tachwedd
Creative Cardiff
Tach 19

AELOD Y MIS

Storïa strategol sy'n gwneud y byd yn lle gwell. Dyna'n pwrpas ni yn Working Word. Ry'n ni'n asiantaeth ddigidol sy'n arbenigo mewn ffilm a Chysylltiadau Cyhoeddus yng Nghaerdydd, ac eleni ry'n ni'n dathlu ugain mlynedd o adrodd straeon pwerus. 

Mae ein tîm o 20 yn gweithio gyda'r cyfryngau ledled Cymru a dros y byd. Mae'r tîm wedi yn feistri ar gyfryngau cymdeithasol ac yn gadael argraff ddigidol lle bynnag bo WIFI. Gyda'n tîm ffilmio'n gweithio'n galed i adrodd straeon pwerus, ein hamcan yw newid meddyliau ac ysgogi cynulleidfaoedd i wneud gwahaniaeth. 

Beth am i ni adrodd y stori nesaf gyda'n gilydd... 

Working Word

Gweld Proffil

Cyfleoedd

Boom Cymru - Ymchwilydd (Adran Ddigidol)

Dyddiad Cau 25th Tachwedd
Boom Cymru HR
Tach 19

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Dyddiad Cau 25th Tachwedd
Music Theatre Wales
Tach 19

Swyddog Cyfathrebu

Dyddiad Cau 27th Tachwedd
Learned Society of Wales
Hyd 19

Rheolwr Prosiect Ffolio

Dyddiad Cau 28th Tachwedd
Ffilm Cymru Wales
Tach 19

Rheolwr Rhwydwaith BFI Cymru

Dyddiad Cau 28th Tachwedd
Creative Cardiff
Tach 19

Ymchwilydd Cyw - Boom Plant

Dyddiad Cau 29th Tachwedd
Boom Cymru HR
Tach 19