organisation

Llenyddiaeth Cymru - Literature Wales

Areas of expertise:

Llenyddiaeth Cymru - Literature Wales's picture

Profile

Llenyddiaeth Cymru yw’r Cwmni Cenedlaethol ar gyfer datblygu llenyddiaeth yng Nghymru. Mae’n credu fod llenyddiaeth yn perthyn i bawb ac ar gael ym mhobman.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn gyfrifol am arwain y sector ac mae’n cydweithio â sefydliadau ac unigolion sy’n cyfrannu at hyrwyddo, creu a mwynhau llenyddiaeth yng Nghymru.

Mae prosiectau a gweithgareddau niferus Llenyddiaeth Cymru yn cynnwys Gwobr Llyfr y Flwyddyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, Bardd Plant Cymru ac Awdur Ieuenctid Cymru, gweithgareddau Twristiaeth Llenyddol, cynllun nawdd Awduron ar Daith, cyrsiau ysgrifennu yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, a Sgwadiau Sgwennu’r Ifanc. Mae gweithwyr maes yn gweithio’n benodol i ddatblygu gweithgareddau llenyddiaeth yng nghymoedd de Cymru ac yng ngogledd Cymru.

Mae’r gwasanaethau a gynhigir gan Llenyddiaeth Cymru ar gyfer awduron yn cynnwys mentora, ysgoloriaethau ysgrifennu, gwybodaeth a chyngor.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.llenyddiaethcymru.org.

Literature Wales is the national company for the development of literature in Wales. It believes that literature belongs to everybody and can be found everywhere.

Literature Wales is responsible for leading the sector and actively collaborates with organisations and individuals who contribute to the promotion, creation and enjoyment of literature in Wales.

The company’s various projects and activities includes the Wales Book of the Year Award, National Poet of Wales, Bardd Plant Cymru and Young People’s Laureate Wales, Literary Tourism activities, Writers on Tour funding scheme, creative writing courses at Tŷ Newydd Writing Centre, and Young People’s Writing Squads. Fieldworkers work specifically to develop literature activity in the south Wales Valleys and in north Wales.

The services offered by Literature Wales for writers include mentoring, writers’ bursaries, and information and advice.

For more information visit www.literaturewales.org.

Company Name: 
Llenyddiaeth Cymru - Literature Wales
Role / Position: 
Llenyddiaeth / Literature

Share