Rhaid i sioe'r ŵyl fynd yn ei blaen (ar-lein)

Creative Cardiff
Meh 20

Ein Caerdydd Creadigol: Cyflwyno pobl greadigol 2020 a gomisiynwyd

Creative Cardiff
Meh 20

Castell Caerdydd yn Gartref i Tafwyl Digidol

Creative Cardiff
Meh 20
Menter

Menter

Datblygu dealltwriaeth o fenter yng nghymuned greadigol Caerdydd i gynyddu effaith busnesau ac entrepreneuriaid creadigol a chefnogi busnesau newydd – gan gadarnhau safle’r diwydiannau creadigol fel conglfaen economi Cymru.

Cyfleoedd

Creative Cardiff
Hyd 15

Adnoddau

Creative Cardiff
Rhag 16
Newyddion

Manylu

Yn tynnu sylw at bobl, llefydd a gweithgareddau creadigol yng Nghaerdydd. Taflu goleuni ar yr amrywiaeth o arferion creadigol sy’n digwydd a dathlu’r rhai sy’n gwneud gwaith sy’n berthnasol yn lleol ac yn fyd-eang.

Rhywbeth Creadigol?

Creative Cardiff
Ion 20

Mapio

Creative Cardiff
Rhag 16

Newyddion

Creative Cardiff
Rhag 16

Digwyddiadau

Creative Cardiff
Hyd 15
Cysylltiadau

Cysylltiadau

Eirioli dros fanteision cymuned greadigol sy’n gysylltiedig a rwydweithiol yn ogystal â gallu mentrau trosddisgyblaethol i ysgogi arloesedd, newid a thwf.

De Cymru Trochol

Creative Cardiff
Ion 20

Grŵp Ymchwil Gwyliau

Creative Cardiff
Ion 20

Porth Cymunedol

Creative Cardiff
Ion 20

Grŵp Cydweithio

Creative Cardiff
Rhag 16

AELOD Y MIS

Mae Jukebox Collective yn sefydliad sy’n cael ei arwain gan bobl dduon yn Butetown, Caerdydd. Ein nod yw creu cymunedau sy’n gwneud penderfyniadau drostynt eu hunain ar draws Cymru drwy ddathlu hyfrydwch amrywiaeth a chreu lle i’n cymuned fynegi eu hangerdd a llwyddo.

Ochr yn ochr â’n rhaglen cyfranogiad amlddisgyblaethol, rydym yn creu gwaith theatr ac yn rheoli asiantaeth greadigol lle rydym yn cynrychioli artistiaid dawns a chreu perfformiadau pwrpasol.

Jukebox Collective

Amdanom Ni

Amdanom Ni

Ein gweledigaeth yw i Gaerdydd gael ei chydnabod fel canolbwynt creadigrwydd yn y DU. Rydym yn cysylltu’r economi greadigol ar draws Caerdydd er mwyn sicrhau bod Caerdydd yn cyrraedd ei photensial fel dinas greadigol.

Grŵp Cynghori

Creative Cardiff
Ion 20

#9: Caerdydd, ein dinas greadigol

Creative Cardiff
Rhag 15

Ynglŷn â Chaerdydd Creadigol

Creative Cardiff
Hyd 15