Caerdydd Creadigol yn 'One Match'

Beca Harries
Awst 19

Haf o arloesedd a datblygiad celfyddydol i artistiaid Cymru yng Nghwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Creative Cardiff
Gorff 19

Llenyddiaeth Cymru yn lansio Cynllun Nawdd Newydd ar gyfer Awduron a Gaiff eu Tangynrychioli

Creative Cardiff
Gorff 19

Cwmni Ôl-gynhyrchu Blaenllaw Cymru yn Sicrhau Cyfleuster Newydd Yng Nghanol Dinas Caerdydd

Creative Cardiff
Gorff 19

Pobl Caerdydd: Jac Ifan Moore

Creative Cardiff
Gorff 19

Dathlu 21 mlynedd o g39

Creative Cardiff
Gorff 19

Member of the Month

Mae wedi bod yn flwyddyn llwyddianus i Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, un o amgueddfeydd awyr agored mwyaf blaenllaw Ewrop. Agorwyd Sain Ffagan i'r cyhoedd am y tro cyntaf oll ar 1 Gorffennaf 1948. Saif ynghanol gerddi godidog Castell Sain Ffagan, y plasty hardd o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a gyflwynwyd fel rhodd i'r genedl gan Iarll Plymouth. Mae’r Amgueddfa, a ddathlodd ei phen-blwydd yn 70 mlwydd oed y llynedd gyda gwaith adnewyddu o bwys a ariannwyd gan y Loteri Genedlaethol, yn arddangos sut yr oedd pobl Cymru yn byw - o fyd plentyn Neanderthalaidd 230,000 mlwydd oed hyd at heddiw. Ym mis Gorffennaf 2019, cafodd Sain Ffagan ei chyhoeddi fel Amgueddfa'r Flwyddyn y Gronfa Gelf 2019. Mae’r Amgueddfa wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Pen-blwydd 25 Mlynedd y Loteri Genedlaethol - I bleidleisio dros Sain Ffagan, ewch at lotterygoodcauses.org.uk/awards NEU ddefnyddio’r hashnod #NLAStFagans ar drydar.

Sain Ffagan

Gweld Proffil

Cyfleoedd

Rheolwr Tîm Ymgysylltu â Phobl Ifanc - Cunulliad

Dyddiad Cau 19th Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Cydlynydd Codi Arian yn y Gymuned - Mind

Dyddiad Cau 19th Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Swyddog Prosiect - Archif Menywod Cymru

Dyddiad Cau 19th Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil -Amgueddfa Cymru

Dyddiad Cau 20th Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Uwch Swyddog Ymgyrchoedd Marchnata -Croeso Caerdyd

Dyddiad Cau 21st Awst
Creative Cardiff
Awst 19

Hwylusydd Addysg - Sain Ffagan

Dyddiad Cau 21st Awst
Creative Cardiff
Awst 19