Gŵyl y Llais Canolfan Mileniwm Cymru bellach yn flynyddol

Creative Cardiff
Chwef 20

Blaenoriaethau newydd i gefnogi twf Diwydiannau Creadigol Cymru

Creative Cardiff
Ion 20

Rhywbeth Creadigol? Pennod #1 - Sut Beth Yw Dylanwadu Digidol?

Creative Cardiff
Ion 20
Menter

Menter

Datblygu dealltwriaeth o fenter yng nghymuned greadigol Caerdydd i gynyddu effaith busnesau ac entrepreneuriaid creadigol a chefnogi busnesau newydd – gan gadarnhau safle’r diwydiannau creadigol fel conglfaen economi Cymru.

Cyfleoedd

Creative Cardiff
Hyd 15

Adnoddau

Creative Cardiff
Rhag 16
Newyddion

Manylu

Yn tynnu sylw at bobl, llefydd a gweithgareddau creadigol yng Nghaerdydd. Taflu goleuni ar yr amrywiaeth o arferion creadigol sy’n digwydd a dathlu’r rhai sy’n gwneud gwaith sy’n berthnasol yn lleol ac yn fyd-eang.

Rhywbeth Creadigol?

Creative Cardiff
Ion 20

Mapio

Creative Cardiff
Rhag 16

Newyddion

Creative Cardiff
Rhag 16

Digwyddiadau

Creative Cardiff
Hyd 15
Cysylltiadau

Cysylltiadau

Eirioli dros fanteision cymuned greadigol sy’n gysylltiedig a rwydweithiol yn ogystal â gallu mentrau trosddisgyblaethol i ysgogi arloesedd, newid a thwf.

De Cymru Trochol

Creative Cardiff
Ion 20

Grŵp Ymchwil Gwyliau

Creative Cardiff
Ion 20

Porth Cymunedol

Creative Cardiff
Ion 20

Grŵp Cydweithio

Creative Cardiff
Rhag 16

AELOD Y MIS

Yn Do Digital, rydym yn creu rhith-wirionedd gweledol, cynnwys creadigol a strategaethau digidol. Rydym wedi bod yn y cynhyrchu CGI yn y diwydiant ers mwy na 13 mlynedd gan greu atebion cynaliadwy, creadigol a rhyngweithiol o ran dyluniad. 
Mae ein dychmygwyr (arbenigwyr 3D) yn gweithio gyda chleientiaid ar draws amryw o sectorau. Rydym yn caru bod yn greadigol ac mae ein cleientiaid yn caru'r gwaith rydym yn cynhyrchu. 

Mae Do Digital yn gallu cynnig strategaethau digidol 3D ar gyfer unrhyw sector busnes. Rydym yn parhau i gadw'r bys ar y pwls o ran datblygiadau technolegol, a chynnig gwasanaeth heb ei ail sy'n ein galluogi ni i fynd y tu hwnt i'r galw ar gyfer ein cleientiaid. 

Do Digital Agency

Amdanom Ni

Amdanom Ni

Ein gweledigaeth yw i Gaerdydd gael ei chydnabod fel canolbwynt creadigrwydd yn y DU. Rydym yn cysylltu’r economi greadigol ar draws Caerdydd er mwyn sicrhau bod Caerdydd yn cyrraedd ei photensial fel dinas greadigol.

Grŵp Cynghori

Creative Cardiff
Ion 20

#9: Caerdydd, ein dinas greadigol

Creative Cardiff
Rhag 15

Ynglŷn â Chaerdydd Creadigol

Creative Cardiff
Hyd 15