COVID-19: grantiau, cronfeydd arian a chyfleoedd

Creative Cardiff
Ebr 20

Cynllun Cymhorth Incwm Hunangyflogedig COVID-19: Sut fydd hyn yn helpu gweithwyr llawrydd y diwydiannau creadigol yng Nghymru? 

Creative Cardiff
Ebr 20

Gwybodaeth i weithwyr creadigol yn ystod COVID-19

Creative Cardiff
Maw 20
Menter

Menter

Datblygu dealltwriaeth o fenter yng nghymuned greadigol Caerdydd i gynyddu effaith busnesau ac entrepreneuriaid creadigol a chefnogi busnesau newydd – gan gadarnhau safle’r diwydiannau creadigol fel conglfaen economi Cymru.

Cyfleoedd

Creative Cardiff
Hyd 15

Adnoddau

Creative Cardiff
Rhag 16
Newyddion

Manylu

Yn tynnu sylw at bobl, llefydd a gweithgareddau creadigol yng Nghaerdydd. Taflu goleuni ar yr amrywiaeth o arferion creadigol sy’n digwydd a dathlu’r rhai sy’n gwneud gwaith sy’n berthnasol yn lleol ac yn fyd-eang.

Rhywbeth Creadigol?

Creative Cardiff
Ion 20

Mapio

Creative Cardiff
Rhag 16

Newyddion

Creative Cardiff
Rhag 16

Digwyddiadau

Creative Cardiff
Hyd 15
Cysylltiadau

Cysylltiadau

Eirioli dros fanteision cymuned greadigol sy’n gysylltiedig a rwydweithiol yn ogystal â gallu mentrau trosddisgyblaethol i ysgogi arloesedd, newid a thwf.

De Cymru Trochol

Creative Cardiff
Ion 20

Grŵp Ymchwil Gwyliau

Creative Cardiff
Ion 20

Porth Cymunedol

Creative Cardiff
Ion 20

Grŵp Cydweithio

Creative Cardiff
Rhag 16

AELOD Y MIS

Mae On Par yn gwmni cynhyrchu annibynnol sydd wedi ennill gwobr BAFTA Cymru ac yn arbenigo mewn creu cynnwys brand o safon uchel. Rydym yn dîm o grewyr angerddol sy’n rhoi blas gwahanol ar gynnwys ysbrydoledig, yn gweithio’n gyflym ac yn gwneud ein gorau glas ar bob prosiect, boed hynny'n rhaglen ddogfen neu'n hysbyseb teledu. 

Mae gennym ni ddegawd o brofiad yn gweithio gyda brandiau, darlledwyr asiantaethau, o Samsung, Gŵyl y Dyn Gwyrdd a Llywodraeth Cymru, i Virgin Trains, Channel 4 a'r BBC. 

4 person sydd yn ein tîm craidd ac rydym yn hapus gyda hynny! Mae gennym ni'r gallu i fod yn gyflym ac yn chwim, sy'n caniatáu creadigrwydd i lywio'n proses. Rydym yn sicrhau bod prosiectau'n cael eu cyflawni'n brydlon ac o fewn y cyllid a roddwyd. Rydym yn falch o greu cynnwys creadigol sy'n deffro'r meddwl a chadw'r stori a'r gynulleidfa wrth wraidd popeth y gwnawn. Ymweld ein gwefan.

 

On Par Productions

Amdanom Ni

Amdanom Ni

Ein gweledigaeth yw i Gaerdydd gael ei chydnabod fel canolbwynt creadigrwydd yn y DU. Rydym yn cysylltu’r economi greadigol ar draws Caerdydd er mwyn sicrhau bod Caerdydd yn cyrraedd ei photensial fel dinas greadigol.

Grŵp Cynghori

Creative Cardiff
Ion 20

#9: Caerdydd, ein dinas greadigol

Creative Cardiff
Rhag 15

Ynglŷn â Chaerdydd Creadigol

Creative Cardiff
Hyd 15