Mae Rhwydwaith Caerdydd Creadigol yn amlygu'r bobl, lleoedd a gweithgareddau gwych yn ein dinas.

Mae Pobl Caerdydd yn cynnwys cyfweliadau, sgyrsiau, safbwyntiau a myfyrdodau gan amrywiaeth o bobl sy'n gweithio yng nghymuned greadigol Caerdydd neu'n gysylltiedig â hi. Mae ein hadnoddau yn ddetholiad o bethau defnyddiol a dyfeisgar sydd wedi'u creu gyda'r gymuned greadigol ac ar eu cyfer. Hoffem i bawb – gan gynnwys unigolion, sefydliadau, grwpiau a rhwydweithiau – gymryd rhan. Os oes gennych syniad, cysylltwch â ni ar bob cyfrif. Yn ogystal â chynnal ein digwyddiadau ein hunain, mae tîm Caerdydd Creadigol yn mynd i ddigwyddiadau er mwyn eu rhannu ag aelodau eraill Caerdydd Creadigol.

Nod Caerdydd Creadigol yw deall economi greadigol Caerdydd yn well. Yn ystod y flwyddyn gyntaf, rydym wedi cynnal ymchwil mapio er mwyn amlygu'r bobl, sefydliadau a busnes yn niwydiannau creadigol y ddinas.

Sbotolau creadigol ar y sefydliad creadigol cymunedol, Jukebox Collective

Creative Cardiff
Gorff 20

Y darlunydd Jack Skivens sy'n siarad am ei broses creeadigol ac adrodd stori Pafiliwn Grange

Creative Cardiff
Gorff 20

De Cymru Trochol fel rhan o Wythnos Dechnoleg Cymru: addasu ac arloesi

Date 15th Gorffennaf
Creative Cardiff
Meh 20

Castell Caerdydd yn Gartref i Tafwyl Digidol

Creative Cardiff
Meh 20

Opera Cenedlaethol Cymru yn Lansio Podlediad Newydd

Creative Cardiff
Meh 20

Digwyddiadau Rhithwir: gwneud yn siŵr bod eich cynulleidfa yn y seddi gorau

Creative Cardiff
Mai 20

Caerdydd Creadigol mewn sgwrs gyda...

Creative Cardiff
Ebr 20

COVID-19: grantiau, cronfeydd arian a chyfleoedd

Creative Cardiff
Ebr 20

Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogedig COVID-19: Sut fydd hyn yn helpu gweithwyr llawrydd y diwydiannau creadigol yng Nghymru? 

Creative Cardiff
Ebr 20

Gwybodaeth i weithwyr creadigol yn ystod COVID-19

Creative Cardiff
Maw 20

Cynnal creadigrwydd

Creative Cardiff
Maw 20

On Par yn dathlu degawd!

Creative Cardiff
Maw 20

Cardiff Animation Festival yn cyhoeddi ei Rhaglen Lawn

Creative Cardiff
Maw 20

Platfform digidol arloesol yn lansio - 75 sianelau o gynnwys diwylliannol o Gymru

Creative Cardiff
Maw 20

Diwylliant Cymru i serennu yn Wythnos Cymru Dulyn

Creative Cardiff
Maw 20

Gŵyl y Llais Canolfan Mileniwm Cymru bellach yn flynyddol

Creative Cardiff
Chwef 20

Blaenoriaethau newydd i gefnogi twf Diwydiannau Creadigol Cymru

Creative Cardiff
Ion 20

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn creu llwybrau gyrfa newydd cynhwysol i mewn i reoli’r celfyddydau

Creative Cardiff
Ion 20

Gwaith Mapio Gweithgarwch Celfyddydol yn y Gymraeg yn cychwyn

Creative Cardiff
Ion 20

Rhaglen orlawn o gelf a diwylliant yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn 2020

Creative Cardiff
Rhag 19

Gŵyl Immersed! yn dychwelyd ar ddydd Iau, Ionawr 30 2020 yn y Tramshed, Caerdydd!

Creative Cardiff
Rhag 19

Y Tu Mewn i CULTVR

Creative Cardiff
Rhag 19

Cymunedau’n dod ynghyd ar gyfer Dydd Sadwrn Teg cyntaf Caerdydd

Creative Cardiff
Rhag 19

Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2019: Melyn gan Adwaith yn ennill

Creative Cardiff
Tach 19

Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2019

Creative Cardiff
Tach 19

Diwrnod cyntaf Dinas yr Arcedau yng Nghaerdydd

Creative Cardiff
Tach 19

Menter newydd CULTVR LAB yn agor ei ddrysau am y tro cyntaf

Creative Cardiff
Tach 19

Theatr y Sherman yn cyhoeddi rhaglen 2020

Creative Cardiff
Tach 19

Cyfarwyddwr Caerdydd Creadigol yn ennill gwobr yr Is-Ganghellor am Gyfraniad Rhagorol i Brifysgol Caerdydd

Creative Cardiff
Tach 19

Penblwydd Hapus Working Word!

Creative Cardiff
Tach 19

Cyhoeddi Aelodau Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd

Creative Cardiff
Hyd 19

Gŵyl Ddawns Caerdydd yn cyhoeddi rhaglen 2019 hirach nag erioed o’r blaen

Creative Cardiff
Hyd 19

Pobl Caerdydd: Rhiannon Boyle

Creative Cardiff
Hyd 19

Degawd o Bubblewrap Collective

Creative Cardiff
Hyd 19

National Theatre Wales yn Cyhoeddi Penodiad Lorne Campell i rôl Cyfarwyddwr Artistig

Creative Cardiff
Hyd 19

Beth mae Caerdydd Creadigol yn ei olygu i chi?

Creative Cardiff
Hyd 19

Cyhoeddi'r Enillwyr: Gwobrau'r Academi Brydeinig yng Nghymru 2019

Creative Cardiff
Hyd 19

Tafwyl 2020 - Cyhoeddi Dyddiad a Chartref Newydd

Creative Cardiff
Hyd 19

Pobl Caerdydd: Alun Saunders

Creative Cardiff
Hyd 19

Y ganolfan dechnoleg gyntaf yn Ewrop i ymchwilio a datblygu celfyddydau trochol i agor yng Nghymru

Creative Cardiff
Hyd 19

Rhiannon Boyle yw Awdur Preswyl Cymru

Creative Cardiff
Hyd 19

Pigion Caerdydd Creadigol ar gyfer Gŵyl Ddylunio Caerdydd 2019

Creative Cardiff
Medi 19

Agor gŵyl GWLAD a’r cyfle i ystyried Cymru’r dyfodol

Creative Cardiff
Medi 19

Artes Mundi 9: Cyhoeddi y Rhestr Fer

Creative Cardiff
Medi 19

Pobl Caerdydd: Alice Hawthorne

Creative Cardiff
Medi 19

Dawns heb ffiniau - it will come later, gwaith cydweithredol gan chwe artist rhyngwladol

Creative Cardiff
Medi 19

5 peth fe ddysgon ni yn y gynhadledd CKC 2019.

Creative Cardiff
Medi 19

Cyhoeddi mai’r Children’s Laureate Wales cyntaf erioed yw Eloise Williams

Creative Cardiff
Medi 19

Lisa Tregale yw Cyfarwyddwr newydd Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

Creative Cardiff
Medi 19

Caerdydd Creadigol yng Nghartref Newydd Ffotogallery

Beca Harries
Medi 19

Carfan 2019: 36 o ffilmiau byr yn cystadlu am Wobr Iris 2019

Creative Cardiff
Medi 19

Cyhoeddiad enwebiadau Gwobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru 2019

Creative Cardiff
Medi 19

Pobl Caerdydd: Flossy & Boo

Creative Cardiff
Awst 19

Caerdydd Creadigol yn 'One Match'

Beca Harries
Awst 19

The Printhaus yn symud i Chapter

Creative Cardiff
Gorff 19

Haf o arloesedd a datblygiad celfyddydol i artistiaid Cymru yng Nghwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Creative Cardiff
Gorff 19

Llenyddiaeth Cymru yn lansio Cynllun Nawdd Newydd ar gyfer Awduron a Gaiff eu Tangynrychioli

Creative Cardiff
Gorff 19

Cwmni Ôl-gynhyrchu Blaenllaw Cymru yn Sicrhau Cyfleuster Newydd Yng Nghanol Dinas Caerdydd

Creative Cardiff
Gorff 19

Pobl Caerdydd: Jac Ifan Moore

Creative Cardiff
Gorff 19

Dathlu 21 mlynedd o g39

Creative Cardiff
Gorff 19

Aidan Lang yn ymgymryd â'i swydd fel Cyfarwyddwr Cyffredinol WNO

Creative Cardiff
Gorff 19

Pobl Caerdydd - Vicki Sutton

Creative Cardiff
Gorff 19

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn ennill £100,000 Amgueddfa'r Flwyddyn y Gronfa Gelf 2019

Creative Cardiff
Gorff 19

Gŵyl ddylunio Caerdydd yn dychwelyd i ddathlu dylunio yn y ddinas

Kayleigh Mcleod
Meh 19

Caerdydd Creadigol yn ennill Gwobr am Arloesedd drwy bartneriaeth

Beca Harries
Meh 19

Y Fonesig Shirley Bassey DBE yn derbyn Rhyddfraint y Ddinas yn Neuadd y Ddinas

Creative Cardiff
Mai 19

Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019: Cyfrolau sy’n “aros yn y cof”

Creative Cardiff
Mai 19

Nigel Prince wedi'i benodi'n Gyfarwyddwr Artes Mundi

Creative Cardiff
Mai 19

Cyhoeddi adroddiad llawn Sound Diplomacy ar sector cerddoriaeth Caerdydd

Beca Harries
Ebr 19

Lleisiau o Gymru: Profiad ffilm 360° am ddim yn dod i Ganolfan Mileniwm Cymru

Beca Harries
Ebr 19

Cyhoeddi ton gyntaf artistiaid Gŵyl Sŵn 2019

Beca Harries
Ebr 19

Caerdydd Creadigol yn Merched Caerdydd / Nos Sadwrn o Hyd

Alys Jones
Ebr 19

Rhaglen Ymlaen! yn cefnogi graddedigion i wireddu eu syniadau busnes creadigol

Beca Harries
Ebr 19

Y chwilio am 12 artist Gorwelion newydd wedi dechrau

Creative Cardiff
Ebr 19

Cyd-gynyrchiadau Canolfan Mileniwm Cymru yn creu argraff ar y byd

Beca Harries
Maw 19

"Hanfodol ar gyfer pobl sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol a thechnoleg" - Dinasoedd Digidol yn dychwelyd i Gaerdydd

Beca Harries
Maw 19

Caerdydd Creadigol yn ennill y Wobr Ddinesig yng Ngwobrau Cardiff Life

Beca Harries
Maw 19

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru'n cyhoeddi rhaglen am y 12 mis nesaf dan gyfarwyddyd Cyfarwyddwr Artistig newydd

Beca Harries
Maw 19

Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd

Beca Harries
Maw 19

Cerddoriaeth Cymru Ar Ei Hennill Gyda'r Gronfa Lansio

Beca Harries
Chwef 19

Pobl Caerdydd: Gruffudd Owen

Alys Jones
Chwef 19

Clwb Ifor Bach yn datgelu cynlluniau ar gyfer cartref newydd i gerddoriaeth yng Nghymru

Creative Cardiff
Chwef 19

Pobl Caerdydd: Elgan Rhys

Creative Cardiff
Chwef 19

Rockfield Sessions a Cherddorion Gorwelion Cymru

Beca Harries
Ion 19

Gwdihw yn datgelu cynlluniau i fod yn fusnes cymunedol

Beca Harries
Ion 19

Caerdydd Creadigol yn Tuck

Alys Jones
Hyd 18

Caerdydd Creadigol yn Fel Anifail gan Theatr y Sherman

Alys Jones
Hyd 18

Mae Caerdydd yn un o naw clwstwr creadigol yn y DU sydd wedi ennill cyllid ymchwil

Creative Cardiff
Medi 18

Inspire Wales a BeTheSpark yn agor ceisiadau Pitch It

Creative Cardiff
Awst 18

Caerdydd Creadigol yn y Siwper Stomp

Alys Jones
Awst 18

Goronwy Wynne yn Ennill Llyfr y Flwyddyn 2018

Alys Jones
Meh 18

Dathlu Diwylliant Cymraeg Gyda Tafwyl 2018

Alys Jones
Meh 18

Dangos a Dweud

Date 14th Mai
Creative Cardiff
Ebr 18

Dathlu Dydd Miwsig Cymru

Alys Jones
Chwef 18

Caerdydd yn dod yn 'Ddinas Gerdd’

Creative Cardiff
Rhag 17

Caerdydd Creadigol a BAFTA Cymru yn dod â chlwstwr realiti de Cymru ynghyd

Creative Cardiff
Tach 17

Cofio Dic gan Idris Reynolds yw Llyfr y Flwyddyn 2017

Creative Cardiff
Tach 17

Cyhoeddi rhestr fer Artes Mundi 8

Creative Cardiff
Medi 17

Fideos Dangos a Dweud

Creative Cardiff
Awst 17

Prifysgol Caerdydd a Gŵyl y Dyn Gwyrdd yn cydweithio

Creative Cardiff
Mai 17

Creu Caerdydd - gweithdy 1

Creative Cardiff
Maw 17

Creu Caerdydd

Lisa Matthews
Maw 17

Mapio Economi Greadigol Caerdydd adroddiad

Creative Cardiff
Ion 17

Mapio Economi Greadigol Caerdydd

Creative Cardiff
Rhag 16

Share