Newyddion

Mae Pobl Caerdydd yn cynnwys cyfweliadau, sgyrsiau, safbwyntiau a myfyrdodau gan amrywiaeth o bobl sy'n gweithio yng nghymuned greadigol Caerdydd neu'n gysylltiedig â hi. Mae ein hadnoddau yn ddetholiad o bethau defnyddiol a dyfeisgar sydd wedi'u creu gyda'r gymuned greadigol ac ar eu cyfer. Hoffem i bawb – gan gynnwys unigolion, sefydliadau, grwpiau a rhwydweithiau – gymryd rhan. Os oes gennych syniad, cysylltwch â ni ar bob cyfrif. Yn ogystal â chynnal ein digwyddiadau ein hunain, mae tîm Caerdydd Creadigol yn mynd i ddigwyddiadau er mwyn eu rhannu ag aelodau eraill Caerdydd Creadigol.

Nod Caerdydd Creadigol yw deall economi greadigol Caerdydd yn well. Yn ystod y flwyddyn gyntaf, rydym wedi cynnal ymchwil mapio er mwyn amlygu'r bobl, sefydliadau a busnes yn niwydiannau creadigol y ddinas.