Cyfansoddi awgrymiadau

Text Formats

Filtered HTML

 • Mae cyfeiriadau tudalennau gwe ac e-bost yn troi i ddoleni yn awtomatig.
 • Tagiau HTML a ganiateir: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

  This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  Disgrifiad TagChi'n teipioChi'n derbyn
  Defnyddir angorau i wneud doleni i dudaelnnau eraill.<a href="https://www.creativecardiff.org.uk">Caerdydd Creadigol</a>Caerdydd Creadigol
  Pwysleisiol<em>Pwysleisiol</em>Pwysleisiol
  Strong<strong>Strong</strong>Strong
  Dyfynnu<cite>Dyfynnu</cite>Dyfynnu
  Bloc a ddyfynnwyd<blockquote>Bloc a ddyfynnwyd</blockquote>
  Bloc a ddyfynnwyd
  Defnyddir testun cod i ddangos cod ffynhonnell y rhaglen<code>Cod</code>Cod
  Rhestr heb ei drefnu - defnyddiwch y <li> i gychwyn bob rhestr eitem<ul> <li>Eitem gyntaf</li> <li>Ail eitem</li> </ul>
  • Eitem gyntaf
  • Ail eitem
  Rhestr drefnedig - defnyddiwch <li> i gychwyn bob rhestr eitem<ol> <li>Eitem gyntaf</li> <li>Ail eitem</li> </ol>
  1. Eitem gyntaf
  2. Ail eitem
  Dim cymorth wedi ei ddarparu i tag li.
  Mae rhestrau diffinio yn debyg i restrau HTML eraill. <dl> yn dechrau'r rhestr diffino, <dt> yn dechrau term diffinio ac mae <dd> yn dechrau'r disgrifiad diffinio.<dl> <dt>Tymor cyntaf</dt> <dd>Diffiniad cyntaf</dd> <dt>Ail dymor</dt> <dd>Ail ddiffiniad</dd> </dl>
  Tymor cyntaf
  Diffiniad cyntaf
  Ail dymor
  Ail ddiffiniad
  Dim cymorth wedi ei ddarparu i tag dt.
  Dim cymorth wedi ei ddarparu i tag dd.

  Most unusual characters can be directly entered without any problems.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  Disgrifiad cymeriadChi'n teipioChi'n derbyn
  Ampersand&amp;&
  Yn fwy na&gt;>
  Yn llai na&lt;<
  Marc dyfyniad&quot;"
 • Mae llinellau a pharagraffau yn cael eu adnabod yn awtomatig. Mae'r bwlch llinell, paragraff a tagiau cau paragraff yn cael eu rhoi yn awtomatig. Os nad yw paragraffau yn cael eu hadnabod ychwanegwch ychydig o linellau gwag.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Mae cyfeiriadau tudalennau gwe ac e-bost yn troi i ddoleni yn awtomatig.
 • Mae llinellau a pharagraffau yn cael eu adnabod yn awtomatig. Mae'r bwlch llinell, paragraff a tagiau cau paragraff yn cael eu rhoi yn awtomatig. Os nad yw paragraffau yn cael eu hadnabod ychwanegwch ychydig o linellau gwag.

Share