organisation

The Centre

Areas of expertise:

Darlun The Centre

Profile

Wales Millennium Centre is the nation’s home for the arts, presenting the best touring talent from across the globe but also programming, developing and producing its own portfolio of extraordinary productions.
Don’t miss the Centre’s Performances for the Curious autumn season - its most accessible and family-friendly to date – which starts on 14 October; more than 30 productions featuring new writing, circus, comedy, dance, spoken word, scratch performances, burlesque and drag.
This biennial season champions experimental, contemporary new work and gives audiences an affordable but exhilarating glimpse of some of the latest developments in performance.

_____________________________________________________________________________________________________

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn gyrchfan diwylliannol sy’n cyflwyno talent deithiol orau’r byd, ac yn rhaglenni, datblygu ac yn creu porffolio o’i gynyrchiadau eithriadol ei hun.
Peidiwch a cholli tymor hydref Perfformiadau i’r Chwilfrydig y Ganolfan – yr un mwyaf hygyrch ac addas i’r teulu hyd hyn – fydd yn dechrau ar 14 Hydref; dros 30 o gynyrchiadau yn cynnwys ysgrifennu newydd, syrcas, comedi, dawns, gair llafar, perfformiadau ‘scratch’, bwrlésg a drag.
Mae’r tymor eilflwydd yma yn blaenori gwaith arbrofol, cyfoes a newydd, ac yn rhoi cipolwg fforddadwy a chyffrous ar raoi o’r datblygiadau mwaf diweddar mewn perfformio.

Company Name: 
Wales Millennium Centre | Canolfan Mileniwm Cymru

Share